Για την πλοήγηση


Περιφράξεις


Υλικά περιφράξεων για μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά και προστασία στην οικία σας. Κονσερτίνα, σύρμα αγκαθωτό, πλέγματα περίφραξης, σωλήνες περιφράξεων, σύρμα ίσιο γαλβανιζε, πάσσαλοι μεταλλικοί.